Adresa:

J.Hajdóczyho č.1 ( v budove UCM) Trnava

Kontakt:

tel.: 033/554 5085

fax.: 033/535 4711

e-mail: kesa@kesa.sk